Göran Lundén börjar på Mikatec

Publicerad den 15 december 2015

Nyblivne pensionären Göran Lundén kommer närmast från Vattenfall Services Nordic AB. Göran kommer att förstärka Mikatec inom kraftindustribranchen. Med sin långa erfarenhet i branchen kommer han att verka som mentor och "bollplank" för påbörjade och kommande kraftindustriprojekt.