Nya uppdrag och kunder inom kraftindustrin

Vi konstruerar stålkonstruktioner till utomhusställverk till flera av de stora kraftbolagen och deras primära underleverantörer. Vi är mycket tacksamma för det stora förtroende vi fått från branschen.

Vi utökar nu projektgruppen inom kraftindustrin, detta till följd av fler kunder och ökad medverkan i större projekt.

Vårt arbete är att upprätta ställverksplaner och sektionsritningar samt underliggande dokumentation därtill såsom montage- och tillverkningsunderlag.

Vi utför också mekaniska beräkningar (inkl. FEM) och elmekaniska beräkningar för att ta fram verkande randvillkor till komponenter, apparater och stålkonstruktioner.

Mer om hela vår verksamhet hittar du i menyn till höger.

Lämna ett svar